Неділя, 29.03.2020, 21:02 | Ви увійшли як Користувач | Група "Гості"Вітаю Вас Користувач

НЕМК Спорт

ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Досягнення мети і вирішення завдань фізичного виховання студентів забезпечується за допомогою двох взаємозалежних змістовних дидактичних компонентів: обов'язкового базового, що формує основи фізичної культури особистості фахівців відповідного рівня освіти (молодший спеціаліст, бакалавр) і елективного, що спирається на базовий і доповнює його з урахуванням професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, стану здоров"я.
Навчальний матеріал кожного з компонентів реалізується через розділи програми: теоретична підготовка, методична підготовка, фізична підготовка і контроль.

3.1. Базовий компонент
Обов'язковий для всіх студентів основного учбового відділення
3.1.1. Перший рік навчання
3.1.1.1. Теоретична підготовка
1. Фізична культура і спорт у системі загальнолюдських цінностей, забезпечення здоров'я і фахової дієздатності.
2. Фізична культура і система фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
3. Фізична культура і основи здорового способу життя студента.
4. Фізична підготовка в системі фізичного удосконалення людини.
5. Контроль і самоконтроль у процесі фізичного удосконалення.


3.1.1.2. Методична підготовка
1. Засоби перевірки і оцінки головних рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, спритність, гнучкість) та навичок і умінь (плавання, легка атлетика, ігрові види спорту, туризм, орієнтування тощо).
2. Організація і методика проведення самостійних занять з фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу.
3. Методика самоконтролю в процесі занять фізичними вправами.
4. Основи методики побудови визначеної форми занять системами фізичних вправ.
5. Основи методики загартування.

3.1.1.3. Фізична підготовка
Зміцнення здоров'я, удосконалення фізичного розвитку, постави, головних життєво важливих рухових якостей (витривалість, сила, швидкість, гнучкість, спритність), навичок і умінь засобами легкої атлетики, кросової підготовки, аеробіки, атлетичної гімнастики, спортивних ігор, плавання, лижної підготовки (у сніжних районах), активного загартування тощо.

3.1.1.4. Контроль
Визначення рівня оволодіння головними елементами фізичної культури студентів (курсантів) через комплексну перевірку і оцінку необхідних знань, методичних і практичних умінь, загальної фізичної, спортивно-технічної підготовленості.

3.1.2. Другий рік навчання
3.1.2.1. Теоретична підготовка
1. Оздоровче і прикладне значення занять фізичною культурою і спортом.
2. Основи професійно-прикладної фізичної підготовки.
3. Спорт в системі формування особистості.
4. Основи атлетизму.
5. Основи системи забезпечення працездатності та її відновлення засобами фізичної культури і спорту.

3.1.2.2. Методична підготовка
1. Методика формування професійно важливих рухових якостей і навичок.
2. Організаційно-методичні основи самостійних занять фізичними вправами з елементами професійно-прикладної фізичної підготовки при різноманітному рівні фізичної підготовленості.
3. Методика занять атлетизмом.
4. Основи методики фізичного тренування.
5. Методика добору і виконання фізичних вправ для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах праці.
6. Методика побудови самостійних занять фізичними вправами.

3.1.2.3. Фізична підготовка
Зміцнення здоров'я, удосконалення фізичного розвитку, статури, формування головних життєво важливих фізичних і психічних якостей, рухових навичок, вольових здібностей, володіння засобами основної і прикладної гімнастики, легкої атлетики, аеробіки, спортивних ігор, лижної підготовки (для сніжних районів), атлетизму, плавання, активне загартування спеціальними засобами професійно-прикладної фізичної підготовки.
Оволодіння ефективними допоміжними засобами і прийомами підвищення працездатності і прискорення її відновлення при розумовій і фізичній праці.

3.1.2.4. Контроль
Визначення рівня сформованості фізичної культури студентів через комплексну перевірку і оцінку необхідних їм знань, методичних і практичних умінь, загальної фізичної, спортивно-технічної підготовки і психофізичної готовності до фахової діяльності.

3.1.3. Третій рік навчання

3.1.3.1. Теоретична підготовка

1. Олімпійський рух в Україні. Участь спортсменів України в Олімпійських іграх.
2. Нетрадиційні системи зміцнення здоров'я і фізичного удосконалення.
3. Оздоровче і прикладне значення обраних систем фізичних вправ.
4. Гігієнічні основи обраних систем фізичних вправ.
5. Основи раціонального харчування при різноманітних видах і умовах праці та особливостях життєдіяльності.
6. Оздоровче-прикладне значення туризму. Види туризму.

3.1.3.2. Методична підготовка
1. Основи методики організації занять фізичними вправами для попередження стомлення, підвищення працездатності і прискорення її відновлення при різноманітних видах і формах праці.
2. Основи методики побудови самостійних занять обраними системами фізичних вправ.
3. Методика використання температурних подразників як засобу підвищення і відновлення працездатності.
4. Основи методики організації раціонального харчування.
5. Основи методики проведення занять з туризму (видів туризму).

3.1.3.3. Фізична підготовка
Зміцнення здоров'я, удосконалення статури, головних життєво і професійно важливих фізичних і психічних якостей, рухових і вольових навичок і умінь обраними засобами основної і прикладної гімнастики, легкої атлетики, спортивних ігор, плавання, лижної підготовки (для сніжних районів), професійно-прикладної фізичної підготовки, загартування та інших систем фізичних вправ.
Формування індивідуальної системи допоміжних засобів і прийоми підвищення працездатності та прискорення її відновлення при різноманітних видах праці.

3.1.3.4. Контроль
Визначення рівня оволодіння головними елементами фізичної культури студента через комплексну перевірку і оцінку необхідних йому знань, методичних і практичних умінь, загальної фізичної, спортивно-технічної підготовки і психофізичної готовності до професійної діяльності.

3.1.4. Четвертий рік навчання

3.1.4.1. Теоретична підготовка
1. Фізична культура, фізичне удосконалення і здоровий спосіб життя в різний віковий період.
2. Основи фізичного виховання в сім'ї.
3. Основи психогігієни.
4. Міжнародний рух "Спорт для всіх".

3.1.4.2. Методична підготовка
1. Методика оцінювання рівня особистої фізичної підготовленості.
2. Основи методики розробки і реалізації індивідуальної програми забезпечення працездатності і прискорення її відновлення засобами фізичної культури і спорту при різноманітних видах і умовах праці.
3. Основи методики розробки і реалізації індивідуальної багаторічної програми фізичного удосконалювання і забезпечення дієздатності на основі обраних систем фізичних вправ.

3.1.4.3. Фізична підготовка
Зміцнення здоров'я, удосконалення і коректування статури, обраних життєво і професійно важливих фізичних і психічних якостей, рухових навичок і умінь засобами традиційних і нетрадиційних систем фізичних вправ. Удосконалення індивідуальної системи засобів і прийомів підвищення та відновлення працездатності при різноманітних видах праці.

3.1.4.4. Контроль
Визначення рівня сформованості фізичної культури студентів через комплексну перевірку і оцінку необхідних їм знань, методичних і практичних умінь, загальної фізичної, спортивно-технічної підготовки і психофізичної готовності до фахової діяльності.

3.2. Елективний компонент

(На всі роки навчання) Для всіх студентів
3.2.1. Теоретична підготовка
Основи системи особистого фізичного удосконалення.

3.2.2. Методична підготовка
Методика використання обраної системи особистого фізичного удосконалення.

3.2.3. Фізична підготовка
Фізичне удосконалення за допомогою обраної системи фізичних вправ.

3.2.4. Контроль
Ефективність обраної системи особистого вдосконалення виявляється досягнутим рівнем фізичного стану.

3.3. Для студентів спеціального учбового відділення

3.3.1. Теоретична підготовка
1. Загальні принципи фізичної реабілітації.
2. Основи загальнооздоровчого тренування.
3. Особливості оздоровчого тренування при різноманітних відхиленнях у стані здоров'я.
4. Основи лікувального харчування.

3.3.2. Методична підготовка
1. Методика загальнооздоровчого тренування.
2. Методика усунення окремих відхилень у стані здоров'я в процесі фізичного виховання.
3. Особливості методики загальної і професійно - прикладної фізичної підготовки при відхиленнях у стані здоров'я.
4. Особливості методики використання засобів фізичної культури для оптимізації працездатності, профілактики стомлення, підвищення ефективностіпраці при відхиленнях у стані здоров'я.

3.3.3. Фізична підготовка
Індивідуалізація практичних занять фізичним вихованням студентів у залежності від рівня функціональної і фізичної підготовки, характеру і виразності відхилення в стані здоров'я.

3.3.4. Контроль
Виявлення рівня знань і умінь з питань використання засобів фізичної культури для відновлення і зміцнення здоров'я.

3.4. Для студентів спортивного учбового відділення

3.4.1. Теоретична підготовка
1. Роль та місце спорту а житті людини і суспільстві. Олімпійський рух в Україні.
2. Загальні основи системи спортивної підготовки в обраному виді спорту.
3. Основи фізичної і психологічної підготовки в обраному виді спорту.
4. Основи технічної і тактичної підготовки в обраному виді спорту.
5. Основи інтегральної підготовки в обраному виді спорту.
6. Додаткові чинники, що підвищують ефективність спортивної підготовки в обраному виді спорту (спортивні спорудження, устаткування, інвентар, тренажери, засоби відновлення. Стимуляція працездатності та інше).
7. Основи управління і контролю у спортивній підготовці в обраному виді спорту.
8. Структура багаторічної підготовки в обраному виді спорту.

3.4.2. Методична підготовка
1. Загальні положення методики підготовки в обраному виді спорту.
2. Методика використання засобів фізичного виховання для усунення відхилень у стані здоров"я.
3. Методика технічної і тактичної підготовки в обраному виді спорту.
4. Методика інтегральної підготовки в обраному виді спорту.
5. Методика виступу в змаганнях в обраному виді спорту.
6. Методика підвищення ефективності підготовки в обраному виді спорту.
7. Методика побудови тренувального процесу з обраного виду спорту.
8. Особливості методики спортивного тренування жінок (для жінок), чоловіків (для чоловіків) в обраному виді спорту.
9. Методика організації і проведення масових змагань з обраного виду спорту.
10. Інструкторська практика з обраного виду спорту.

3.4.3. Фізична підготовка
Фізична, психологічна, технічна, тактична і інтегральна підготовка з обраного виду спорту з урахуванням статі і рівня спортивної підготовки. Виступ у змаганнях з обраного виду спорту. Суддівство змагань з обраного виду спорту.

3.4.4. Контроль
Виявлення рівня знань і умінь, спеціальної фізичної і спортивно-технічної підготовки, необхідних в обраній спортивній діяльності.
Державне тестування, нормативи спортивної класифікації.
Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Цікаві сайти
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Пошук