Неділя, 29.03.2020, 20:41 | Ви увійшли як Користувач | Група "Гості"Вітаю Вас Користувач

НЕМК Спорт

Навчальна програма з предмету "Захист вітчизни"

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст програми предмета "Захист Вітчизни" розроблений відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, та програми "Захист Вітчизни" рекомендованої Міністерством освіти (лист №1/11-5481 від 15.09.2005р).
Метою предмета "Захист Вітчизни" є:
1) ознайомлення студентів з основами нормативно-правового і цивільного забезпечення захисту Вітчизни та охорони здоров'я;
2) підготовка студентів до служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством; вибору професії; надання першої допомоги;
3) систематизація знань про способи і засоби індивідуального та колективного захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціально-політичного походження, під час проведення рятувальних та невідкладних робіт при хімічному, біологічному та радіаційному забрудненні.
Таке визначення завдань предмета "Захист Вітчизни" забезпечується змістом взаємозв'язаних структурних розділів навчального матеріалу: "Військово-історичні, правові та політичні основи захисту Вітчизни", "Загальновійськова підготовка", "Основи цивільного захисту", "Основи медико-санітарної підготовки", "Основи психологічної підготовки", "Прикладна фізична підготовка".


Програма предмета "Захист Вітчизни" включає:

1. Пояснювальну записку.
2. Орієнтовний тематичний план.
3. Зміст навчального матеріалу та державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки студентів.
4. Програму для юнаків, які за станом здоров'я і релігійними поглядами не вивчають основи військової справи, та дівчат.
5. Додатки, що включають:
критерії оцінювання навчальних досягнень студентів (додаток 1); порядок проведення польових зборів (занять) (додаток 2), заходи безпеки під час проведення стрільб (додаток 3); нормативи (додаток 4), окремі положення курсу стрільби (додаток 5); воєнізований крос (додаток 6); комплексно-силова вправа (додаток 7).
Основною організаційною формою предмета "Захист Вітчизни" у вищих навчальних закладах є заняття, що проводяться викладачем згідно з навчальним планом та програмою (теоретичні, практичні навчально-польові).
Заняття починаються з шикування, перевірки готовності групи до заняття, стройового тренування за тематикою протягом 3-5 хвилин.
Навчально-польові заняття проводяться з метою практичного закріплення рівня знань, умінь та навичок студентів у кінці навчального року або поетапно у кінці першого і другого семестрів. Практичне закріплення теоретичного матеріалу з розділу "Основи цивільного захисту" рекомендується проводити під час проведення тижнів безпеки життєдіяльності та днів цивільного захисту. Особливу увагу слід звернути на організацію навчально-польових занять у районах, які зазнали радіоактивного забруднення і вимагають дотримання відповідних заходів безпеки.
В робочій навчальній програмі враховуються теми, що вивчаються в розрізі дисциплін "Безпека життєдіяльності" і "Фізичне виховання", тому для запобігання дублювання при вивченні спільних тем розділів "Прикладна фізична підготовка", "Основи цивільного захисту", "Основи медико-санітарної підготовки" кількість годин зменшується в порівнянні з кількістю годин вивчення цих розділів у середній школі.
На основі даної програми навчальний заклад розробляє робочу навчальну програму, яка затверджується директором навчального закладу.
Для юнаків, що не вивчають основи військової справи за станом здоров'я або релігійними поглядами, та дівчатам, пропонується програма з основ медико-санітарної підготовки та основ цивільного захисту.
Дівчата можуть залучатися до занять з основ військової справи за власним бажанням.
До заходів військово-патріотичного виховання у розділ річного плану навчального закладу включається вивчення традицій, історії, духовної спадщини, символіки, звичаїв українського народу, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, морально-психологічних якостей громадянина, патріота, захисника Вітчизни. Організовуються відвідування студентами військових частин (військових навчальних закладів) з метою ознайомлення їх зі зброєю і бойовою технікою, з побутом і життям військовослужбовців, відвідування військових музеїв, зустрічі з ветеранами Збройних Сил, проведення туристичного походу з військово-патріотичнoю тематикою, який включає елементи тактичної, прикладної фізичної підготовки та військової топографії.
На заняттях і позакласних заходах з військово-патріотичного виховання стосунки між студентами і викладачами предмета "Захист Вітчизни" будуються на основі вимог загальновійськових статутів.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюються відповідно до критеріїв предмета "Захист Вітчизни" (додаток 1) за 12-бальною системою.

Орієнтовний тематичний план
Зробити табицю 36х4

Зміст програми

Вступне заняття
Поняття національної безпеки держави. Розвиток національних Збройних сил та інших військових формувань України - необхідна умова забезпечення могутності української держави.
Підготовка до захисту Вітчизни - обов'язок кожного громадянина.

Методичні рекомендації
На занятті необхідно аргументовано довести до свідомості студента, що військова служба є дуже важливим для суспільства видом діяльності, який забезпечує сприятливі зовнішні умови для розбудови економічно сильної могутньої держави.
Бойова готовність Збройних сил України значною мірою обумовлюється рівнем підготовки молоді до захисту Вітчизни. Слід пояснити, що військова діяльність вимагає від молоді величезного напруження фізичних і психічних сил, різнобічних знань, умінь та навичок.
Слід акцентувати увагу на тому, що успіху у підготовці захисників Вітчизни можна досягти лише систематичною, напруженою працею над собою, самовдосконаленням.
Необхідно роз'яснити студентам їх обов'язки та правила поведінки на заняттях.

РОЗДІЛ 1. ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ПОЛІТИЧНІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ

Навчальні та виховні завдання
Дати студентам знання з основ Законодавства про службу в Збройних силах України: Конституції України, Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Права і обов'язки призовників. Види державної служби: військова (строкова, за контрактом) та альтернативна.
Соціальний захист, пільги та державне забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей. Права та пільги військовослужбовців.
Ознайомити з воєнною доктриною України, процесом розвитку національних збройних сил, бойовими можливостями окремих видів збройних сил, родів військ України, особливостями керівництва ними, системою підготовки військових кадрів у навчальних закладах держави; із змістом військової присяги і порядком її прийняття, з положенням про бойовий прапор і символіку України.
Дати студентам знання з історії розвитку українського війська, розкрити особливості організації, озброєння, бойового мистецтва військ у різні історичні періоди.
Сформувати почуття гордості за героїчне минуле України, інтерес до історії українського війська зброї, бойової техніки тощо. Виховувати у студентів відповідальність за долю України, за її економічний і духовний розвиток.
На прикладах героїчної боротьби українського народу за свою незалежність, мужності військовослужбовців сучасних Збройних сил України, сформувати ідеал людини - патріота, захисника.

1. Нормативно-правова база з військових питань.
Історія розвитку українського війська
Конституція України та закони України про призначення Збройних сил та інших військових формувань України. Воєнна доктрина України. Міжнародне військове співробітництво та участь збройних формувань України в миротворчих місіях ООН. Основи міжнародного гуманітарного права.
Структура військової організації держави та її керівництво.
Законодавство України про порядок проходження військової служби. Види військової служби. Права і обов'язки призовників.
Основні історичні етапи розвитку українського війська. Призначення, організаційна структура, озброєння і тактика ведення бойових дій слов'янського війська та війська княжої доби.
Українське військо періоду козаччини. Запорізька Січ: організація та тактичні прийоми козацького війська. Бойова діяльність військових формувань у складі Російської імперії після скасування козаччини.
Діяльність українських військових формувань під час першої світової війни. Збройні сили Української Народної Республіки та їх роль у боротьбі за національну державність у 1917-1921 pp. Боротьба українського народу проти фашизму та національно-визвольна боротьба на Україні під час другої світової та Великої Вітчизняної війни.

2. Військова присяга та військова символіка України
Історія виникнення військової присяги, бойового прапора, військової символіки збройних формувань України. Військова присяга - клятва на вірність українському народові, її значення і порядок прийняття.
Бойовий прапор військової частини - символ честі, доблесті і слави.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА

Навчальні та виховні завдання
Дати студентам знання про вимоги статутів, значення військових статутів у житті і діяльності частин і підрозділів, правила військової ввічливості, поведінки та дії при виконанні наказів, військовому привітанні, а також обов'язки солдата (матроса).
Навчити юнаків звертатись до старших за званням, діяти при одержанні наказів та при виконанні обов'язків днювального роти.
Ознайомити їх з обов'язками чатового.

Методичні рекомендації
Теоретичні заняття проводяться методом бесіди з роз'ясненням вимог статутів і комплексним застосуванням технічних засобів навчання.
На заняттях необхідно роз'яснювати, що повсякденне життя і діяльність у військовій частині організуються відповідно до вимог статутів внутрішньої служби Збройних сил України. Вони є законом військового життя. Точне його виконання - обов'язок кожного військовослужбовця. На заняттях потрібно наводити приклади зразкового несення служби солдатами (матросами), офіцерами Збройних сил України, виконанням ними вимог військової присяги та статутів.
Деякі практичні заняття розділу 2 бажано проводити у військовій частині.
Для розвитку в юнаків кмітливості, самостійності, прищеплення їм навичок свідомого виконання вимог статутів на заняттях необхідно створювати ситуації, в яких юнаки повинні самостійно приймати рішення і виконувати практичні дії в обсязі зазначених тем.

1. Військовослужбовці та стосунки між, ними.
Військова дисципліна
Поняття про військові статути. Військові звання і знаки розрізнення. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов'язки.
Дотримання військовослужбовцями статутних взаємовідносин. Військова дисципліна, її суть і значення. Обов'язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни.

Практичне заняття
Правила військової ввічливості. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.

2. Організація внутрішньої та вартової служби
Призначення та завдання вартової служби. Визначення варти, чатового. Пост, його обладнання та оснащення. Положення зброї у чатового на посту. Обов'язки чатового.
Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу підрозділів.
Підйом, ранковий огляд і перевірка. Навчальні заняття, звільнення з території військової частини, відвідування військовослужбовців.
Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. Обов'язки днювального роти та його підлеглість. Обладнання та оснащення місця, де черговий днювальний виконує свої обов'язки.

Практичне заняття
Вивчення дій днювального під час прибуття в роту прямих начальників, чергового частини, у випадку тривоги - днювального вільної зміни. Тренування у виконанні обов'язків днювального.
Порядок зарядження та розрядження зброї. Дії чатового під час прийому та здачі поста.
Дії чатового при виникненні на посту пожежі або порушенні порядку поблизу свого поста, чи на сусідньому посту. Дії чатового при нападі на пост. Порядок застосування зброї.

3. Стройові прийоми і рух без зброї та зі зброєю

Практичні заняття
Строї та їх елементи. Обов'язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю. Попередня та виконавча команди. Виконання команд "Ставай", "Рівняйсь", "Струнко", "Вільно".
Стройове положення. Повороти на місці. Повороти під час руху. Виконання команди "Головні убори зняти (надіти)".
Рух стройовим і похідним кроком.
Військове привітання на місці й під час руху. Вихід зі строю. Підхід до начальника. Повернення до строю. Тренування у виконанні стройових прийомів і руху без зброї та зі зброєю. Стройове положення з автоматом. Виконання прийомів: "Ремінь послабити (підтягти)", "Автомат на груди", "На ремінь", "Зброю за спину", "Покласти зброю", "До зброї", "За зброю".

4. Строї відділення

Практичне заняття
Шикування відділення в розгорнутий і похідний строї. Розмикання і змикання відділення. Перешикування відділення з однієї шеренги у дві і навпаки, з розгорнутого строю в похідний. Рух відділення стройовим і похідним кроком. Перешикування відділення під час руху з колони по одному в колону по два і навпаки. Військове вітання відділення на місці і під час руху.

5. Психологічна характеристика військової діяльності.
Соціально-психологічна структура військового колективу.
Психологічна підготовка до захисту Вітчизни

Поняття про військову службу та військову діяльність, види, особливості та вимоги до юнака. Психологічна структура військового колективу: суспільна думка, настрій, традиції, взаємовідносини. Службове та неслужбове спілкування у колективі. Проблеми конфліктів та міжособистісних стосунків у військовому колективі, причини їх виникнення, виявлення та способи подолання. Психологічна структура процесу підготовки та готовності юнака до військової діяльності. Психологічний тест "Пізнай себе".

РОЗДІЛ 3. ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

Навчальні завдання
Дати студентам знання про призначення, бойової якості та загальну будову автомата Калашникова, правила ведення вогню по нерухомих цілях і цілях, що з'являються; про призначення, будову і бойові якості ручних осколкових фанат.
Навчити чистити і змащувати автомат, готувати його до стрільби, виконувати прийоми і правила стрільби з нього; вимірювати відстань до цілей за допомогою кутових величин і елементів зброї; виконувати вправи стрільби з малокаліберної гвинтівки і метання ручних осколкових гранат.
Сформувати практичні навички ведення вогню з автомата за умовою початкової вправи.
Методичні рекомендації
В ході занять юнаків ознайомлюють з бойовими властивостями малокаліберної гвинтівки, автомата і гранат, їх загальною будовою, їм прищеплюють навички у розбиранні, чищенні й змащуванні зброї, спорядженні магазина. Заняття організовуються, як правило, на навчальних місцях за допомогою навчально-тренувальних карт, макетів, станків, командирського ящика та електрифікованих стендів. Одержані знання і навички закріпляються і вдосконалюються на всіх стрілецьких заняттях під час виконання вправ стрільби з малокаліберної гвинтівки і початкової вправи.

1. Стрілецька зброя та поводження з нею
Мета та завдання вогневої підготовки в навчальному закладі. Класифікація сучасної стрілецької зброї та порівняльна характеристика за бойовими властивостями.

Практичне заняття 1
Призначення та загальна будова автомата. Послідовність неповного розбирання та складання автомата. Призначення та будова основних частин і механізмів автомата.

Практичне заняття 2
Тренування у неповному розбиранні та складанні автомата. Приладдя до автомата, порядок чищення, змащення та зберігання зброї.
Підготовка автомата до стрільби. Можливі затримки та несправності під час стрільби та способи їх усунення. Спорядження магазину патронами та порядок зарядження автомата.

2. Основи стрільби
Постріл та його періоди. Початкова швидкість кулі, її вплив на стрільбу. Відбій зброї і кут вильоту.
Утворення траєкторії, прямий постріл, прикритий, уражувальний і мертвий простір та їх практичне значення. Способи визначення відстаней до цілі. Визначення відстаней за допомогою кутових величин та елементів зброї.

3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях
та цілях, що з'являються
Основні заходи безпеки при проведенні стрільб в тирі та на військовому стрільбищі. Організація і порядок проведення стрільби з малокаліберної гвинтівки та автомата.

Практичне заняття 1
Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання, вивчення умов виконання вправ стрільби з малокаліберної (пневматичної) гвинтівки. Практичне тренування.
Підготовка упора, приготування до стрільби, лежачи з упору. Тренування в одноманітності прицілювання. Виконання першої вправи стрільби з малокаліберної (пневматичної) гвинтівки.

Практичне заняття 2
Приготування до стрільби, лежачи з упору (норматив №1). Тренування у одноманітності прицілювання. Виконання другої вправи стрільби з малокаліберної (пневматичної) гвинтівки.
Перевірка знань з будови автомата, виконання нормативів № 1, 2, 3, 4, 5 вирішення вогневих завдань.

Практичне заняття З
Виконання контрольної вправи стрільби з малокаліберної (пневматичної) гвинтівки. Виконання початкової вправи стрільби з автомата бойовим патроном.

4. Ручні осколкові гранати та поводження з ними

Практичне заняття
Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії ручних гранат. Порядок огляду і підготовки гранат до метання, заходи безпеки. Вивчення прийомів і правил метання ручних гранат. Кидання гранат на відстань і влучність.

РОЗДІЛ 4. ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальні завдання
Дати студентам знання про характеристику загальновійськового бою, види вогню і маневру, організацію мотострілецького відділення.
Навчити студентів застосовувати способи пересування на полі бою, вибирати вогневу позицію та обладнувати її, вести спостереження в даному секторі, визначати розташування цілей відносно орієнтирів, доповідати про результати спостереження, застосовувати способи боротьби з танками, бронемашинами та повітряними цілями противника.
Ознайомити з бойовими характеристиками основних танків, бронемашин, засобів повітряного нападу іноземних армій, з загальною будовою та принципом дії протитанкових та протипіхотних мін.

Методичні рекомендації
Теоретичні заняття проводяться, як правило, в кабінеті "Захист Вітчизни" з використанням макетів місцевості, плакатів, схем, діафільмів, дошки.
Практичні заняття проводяться на місцевості.
Тренування проводяться в складі відділення при повному напруженні фізичних сил.
Тактичні (комплексні) заняття проводяться на навчально-польових зборах з метою прищеплення студентам навичок дій у комплексі усіх питань в єдиній тактичній обстановці.

1. Основи загальновійськового бою
Сучасні війни та військові конфлікти, їх психологічні особливості та вплив на поведінку і стан людини. Особливості сучасних тактичних дій військ.
Поняття про бій. Характеристика загальновійськового бою. Види вогню та маневру, їх значення в бою. Обов'язки солдата в бою. Особиста зброя та екіпіровка солдата, організаційна структура механізованого відділення, його озброєння та бойові можливості.

2. Дії солдата в бою

Практичне заняття
Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку.
Поняття про вогневу позицію в обороні. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження. Прийоми і правила обладнання і маскування окопу для стрільби лежачи. Спостерігач і його обов'язки. Вибір місця для ведення спостереження. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх знаходження.

3. Основи військової топографії
Практичне заняття
Суть орієнтування на місцевості. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем, місцевими предметами. Доповідь про своє місцезнаходження.
Магнітний азимут і його визначення. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямок руху по магнітному азимуту. Порядок руху за азимутом, обхід перешкод.

4. Дії солдата в бою у складі мотострілецького відділення

Практичне заняття 1
Дії солдата в обороні. Одержання завдання на оборону. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування. Ведення спостереження. Дії з початком вогневої підготовки. Дії під час застосування зброї масового ураження.

Практичне заняття 2
Дії солдат у наступі. Похідний і бойовий порядок механізованого відділення.
Одержання завдання на наступ, висування на рубіж атаки, атака з подоланням мінно-вибухових та інших інженерних перешкод.

5. Озброєння та бойова техніка військової частини (підрозділу)

Практичне заняття
Ознайомлення з озброєнням та бойовою технікою військової частини (підрозділом), їх позначення, тактико-технічна характеристика. Демонстрація озброєння та бойової техніки.

РОЗДІЛ 5. ПРИКЛАДНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

Навчальні та виховні завдання
Навчити студентів долати перешкоди єдиної смуги, перешкод за вимогами навчальних нормативів цієї програми.
Удосконалювати уміння, навички та фізичні якості студентів, закладені на заняттях з фізичного виховання; ознайомити студентів з основними прийомами подолання перешкод.
Виховати у юнаків сміливість, настирність, витримку та інші морально-бойові якості, а також розвинути такі фізичні якості, як сила, загальна та швидкісна витривалість, стійкість до перевантаження.

Методичні рекомендації
Прикладна фізична підготовка юнаків у навчально-виховних закладах здійснюється в процесі занять, а також змагань, які проводяться в години спортивно-масової роботи. Основним їх видом є практичні заняття, які проводяться викладачем фізичного виховання протягом всього навчального року. Враховуючи інтегрованість цих предметів, на цей розділ виноситься одна тема.

1. Прискорений рух, подолання перешкод та метання гранат

Практичне заняття 1
Ознайомлення з військово-прикладною смугою перешкод; з єдиною смугою перешкод. Тренування в подоланні окремих перешкод.
Виконання вправ з кидання фанати Ф-1 на дальність та влучність.

РОЗДІЛ 6. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Навчальні завдання
Дати студентам знання з основ Цивільної оборони України, про способи і засоби захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і сучасних засобів ураження, уражальну дію основних сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), які використовують у народному господарстві, порядок оповіщення населення про заходи Цивільної оборони, основи рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха в осередках ураження.
Навчити студентів практично здійснювати заходи щодо захисту населення при надзвичайних ситуаціях техногенного, екологічного, природного і воєнного характеру, працювати з приладами радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю і діяти у складі поста радіаційного і хімічного спостереження.
Ознайомити студентів з основами проведення заходів щодо евакуації населення, вражаючими факторами при застосуванні зброї масового ураження, організацією захисту тварин і рослин; проведення часткової санітарної обробки людей.

Методичні рекомендації
Розділ передбачає проведення теоретичних і практичних занять. Теоретичні заняття проводяться методом розповіді і бесіди з використанням плакатів, схем, діафільмів та інших навчальних посібників.
Практичні заняття є основним методом навчання і проводяться з використанням табельного навчального майна, приладів, сховищ і протирадіаційних укриттів.
Навчання практичним прийомам (діям) доцільно проводити у такій послідовності: зразковий показ прийому з поясненням, відпрацювання прийому за елементами і в цілому, подальше тренування. Оцінки за виконання нормативів виставляються в класний журнал.
Знання і навички користування протигазом, респіратором і ЗВК удосконалюються на наступних заняттях з основ цивільного захисту
Після вивчення проводиться контрольне заняття (залік), на якому кожен студент повинен відповісти на два запитання і виконати два нормативи (див. додаток 1) за призначенням керівника.

1. Нормативно-правова база цивільної оборони
Женевські конвенції про Цивільну оборону. Нормативно-правова база цивільної оборони України, Закон України "Про цивільну оборону України", "Положення про цивільну оборону України". Організаційна структура цивільної оборони України. Обов'язки студентів щодо вивчення основ цивільного захисту.

2. Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу
Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на довкілля і безпеку життєдіяльності людини. Сучасний тероризм як загроза людству XXI століття.
Надзвичайні ситуації воєнного характеру. Вражаючі фактори ядерної зброї та їх вплив на населення, об'єкти економіки і довкілля. Характеристика осередку ядерного ураження. Особливості вражаючої дії нейтронних боєприпасів.
Сучасні звичайні засоби ураження. Осколкові, кулькові, фугасні боєприпаси. Боєприпаси об'ємного вибуху. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними, запалювальна зброя, заходи та засоби захисту від неї.
Хімічна зброя та засоби її застосування. Бойові токсичні хімічні речовини, їх характеристика та вплив на організм людини. Характеристика осередку хімічного ураження.
Біологічна зброя, заходи та засоби її використання. Характеристика осередку біологічного ураження.

Практичне заняття
Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю, їх класифікація, призначення та порядок використання.

3. Основні способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
Засоби індивідуального захисту органів дихання, їх призначення, будова, підбір та правила використання.
Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри. Медичні засоби індивідуального захисту.

Практичне заняття 1
Підбір та правила використання засобів індивідуального захисту органів дихання. Особливості використання додаткових патронів до цивільних протигазів. Правила виготовлення найпростіших засобів. Інженерні споруди для укриття і тимчасового захисту людей.

Практичне заняття 2
Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри. Захисний комбінезон і костюм, легкий захисний костюм (Л-1), загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК), їх призначення, склад, правила користування та режим роботи в них.

Практичне заняття З
Аптечка індивідуальна її склад та порядок використання. Індивідуальний протихімічний пакет та його склад. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття. Пакет перев'язувальний та порядок його використання.

4. Основи рятувальних та інших невідкладних робіт
Система спостереження та контролю за радіоактивним, хімічним та бактеріологічним зараженням.
Характерні види рятувальних робіт. Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об'єктах і в осередках ураження. Заходи безпеки при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.

Практичне заняття
Система спостереження та контролю за радіоактивним, хімічним та бактеріологічним зараженням.
Спеціальна обробка, її призначення. Заходи повної та часткової обробки. Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх проведення. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.

5. Організація цивільної оборони навчального закладу
Організаційна структура цивільної оборони навчального закладу. Невоєнізовані формування цивільної оборони навчального закладу, їх призначення та застосування. Дії невоєнізованих формувань навчального закладу за сигналами цивільної оборони.

Календар
«  Березень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Цікаві сайти
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Пошук